Kawasaki robots for any application

 

Palletising

 
Kawasaki RD080

Kawasaki RD080
Payload: 80kg
Reach: 2100mm

Read more...
Kawasaki CP180L

Kawasaki CP180L
Payload: 180kg
Reach: 3255mm

Read more...
Kawasaki CP300L

Kawasaki CP300L
Payload: 300kg
Reach: 3255mm

Read more...
Kawasaki CP500L

Kawasaki CP500L
Payload: 500kg
Reach: 3255mm

Read more...
Kawasaki CP700L

Kawasaki CP700L
Payload: 700kg
Reach: 3255mm

Read more...

Material handling

 
Kawasaki RD080

Kawasaki RS03
Payload: 3 kg
Reach: 620 mm

Read more...
Kawasaki RS05N

Kawasaki RS05N
Payload: 5 kg
Reach: 705 mm

Read more...
Kawasaki RS05L

Kawasaki RS05L
Payload: 5 kg
Reach: 903 mm

Read more...
Kawasaki RS06L

Kawasaki RS06L
Payload: 6 kg
Reach: 1650 mm

Read more...
Kawasaki RS07N

Kawasaki RS07N
Payload: 7 kg
Reach: 730 mm

Read more...
Kawasaki RS07L

Kawasaki RS07L
Payload: 7 kg
Reach: 930 mm

Read more...
Kawasaki RS10N

Kawasaki RS10N
Payload: 10 kg
Reach: 1450 mm

Read more...
Kawasaki RS10L

Kawasaki RS10L
Payload: 10 kg
Reach: 1450 mm

Read more...
Kawasaki RS13N

Kawasaki RS13N
Payload: 13 kg
Reach: 1460 mm

Read more...
Kawasaki RS15X

Kawasaki RS15X
Payload: 15 kg
Reach: 3150 mm

Read more...
Kawasaki RS20N

Kawasaki RS20N
Payload: 20 kg
Reach: 1725 mm

Read more...
Kawasaki RS30N

Kawasaki RS30N
Payload: 30 kg
Reach: 1725 mm

Read more...
Kawasaki RS50N

Kawasaki RS50N
Payload: 50 kg
Reach: 2100 mm

Read more...
Kawasaki RS80N

Kawasaki RS80N
Payload: 80 kg
Reach: 2100 mm

Read more...
Kawasaki ZX130S

Kawasaki ZX130S
Payload: 130kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX130L

Kawasaki ZX130L
Payload: 130kg
Reach: 2951mm

Read more...
Kawasaki ZX165U

Kawasaki ZX165U
Payload: 165kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX200S

Kawasaki ZX200S
Payload: 200kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX300S

Kawasaki ZX300S
Payload: 300kg
Reach: 2501mm

Read more...
Kawasaki BX100N

Kawasaki BX100N
Payload: 100kg
Reach: 2200mm

Read more...
Kawasaki BX100S

Kawasaki BX100S
Payload: 100kg
Reach: 1634mm

Read more...
Kawasaki BX100L

Kawasaki BX100L
Payload: 100kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BX130X

Kawasaki BX130X
Payload: 130kg
Reach: 2991mm

Read more...
Kawasaki BX165N

Kawasaki BX165N
Payload: 165kg
Reach: 2325mm

Read more...
Kawasaki BX165L

Kawasaki BX165L
Payload: 165kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BX200X

Kawasaki BX200X
Payload: 200kg
Reach: 3412mm

Read more...
Kawasaki BX200L

Kawasaki BX200L
Payload: 200kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BT200L

Kawasaki BT200L
Payload: 200kg
Reach: 3151mm

Read more...
Kawasaki BX250L

Kawasaki BX250L
Payload: 250kg
Reach: 2812mm

Read more...
Kawasaki BX300L

Kawasaki BX300L
Payload: 300kg
Reach: 2812mm

Read more...
Kawasaki MG10HL

Kawasaki MG10HL
Payload: 1000kg
Reach: 4005mm

Read more...
Kawasaki MG15HL

Kawasaki MG15HL
Payload: 1500kg
Reach: 4005mm

Read more...
Kawasaki MX350L

Kawasaki MX350L
Payload: 350kg
Reach: 3018mm

Read more...
Kawasaki MT400N

Kawasaki MT400N
Payload: 400kg
Reach: 3503mm

Read more...
Kawasaki MX420L

Kawasaki MX420L
Payload: 420kg
Reach: 2778mm

Read more...
Kawasaki MX500N

Kawasaki MX500N
Payload: 500kg
Reach: 2540mm

Read more...
Kawasaki MX700N

Kawasaki MX700N
Payload: 700kg
Reach: 2540mm

Read more...

Material removal

 
Kawasaki RD080

Kawasaki RS03
Payload: 3 kg
Reach: 620 mm

Read more...
Kawasaki RS05L

Kawasaki RS05L
Payload: 5 kg
Reach: 903 mm

Read more...
Kawasaki RS05N

Kawasaki RS05N
Payload: 5 kg
Reach: 705 mm

Read more...
Kawasaki RS06L

Kawasaki RS06L
Payload: 6 kg
Reach: 1650 mm

Read more...
Kawasaki RS07L

Kawasaki RS07L
Payload: 7 kg
Reach: 930 mm

Read more...
Kawasaki RS07N

Kawasaki RS07N
Payload: 7 kg
Reach: 730 mm

Read more...
Kawasaki RS10L

Kawasaki RS10L
Payload: 10 kg
Reach: 1450 mm

Read more...
Kawasaki RS10N

Kawasaki RS10N
Payload: 10 kg
Reach: 1450 mm

Read more...
Kawasaki RS13N

Kawasaki RS13N
Payload: 13 kg
Reach: 1460 mm

Read more...
Kawasaki RS15X

Kawasaki RS15X
Payload: 15 kg
Reach: 3150 mm

Read more...
Kawasaki RS30N

Kawasaki RS30N
Payload: 30 kg
Reach: 1725 mm

Read more...
Kawasaki RS20N

Kawasaki RS20N
Payload: 20 kg
Reach: 1725 mm

Read more...
Kawasaki RS50N

Kawasaki RS50N
Payload: 50 kg
Reach: 2100 mm

Read more...
Kawasaki RS80N

Kawasaki RS80N
Payload: 80 kg
Reach: 2100 mm

Read more...
Kawasaki ZX130S

Kawasaki ZX130S
Payload: 130kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX130L

Kawasaki ZX130L
Payload: 130kg
Reach: 2951mm

Read more...
Kawasaki ZX165U

Kawasaki ZX165U
Payload: 165kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX200S

Kawasaki ZX200S
Payload: 200kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki BX250L

Kawasaki BX250L
Payload: 250kg
Reach: 2812mm

Read more...
Kawasaki ZX300S

Kawasaki ZX300S
Payload: 300kg
Reach: 2501mm

Read more...
Kawasaki BX100S

Kawasaki BX100S
Payload: 100kg
Reach: 1634mm

Read more...
Kawasaki BX100N

Kawasaki BX100N
Payload: 100kg
Reach: 2200mm

Read more...
Kawasaki BX100L

Kawasaki BX100L
Payload: 100kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BX130X

Kawasaki BX130X
Payload: 130kg
Reach: 2991mm

Read more...
Kawasaki BX165N

Kawasaki BX165N
Payload: 165kg
Reach: 2325mm

Read more...
Kawasaki BX165L

Kawasaki BX165L
Payload: 165kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BX200X

Kawasaki BX200X
Payload: 200kg
Reach: 3412mm

Read more...
Kawasaki BX200L

Kawasaki BX200L
Payload: 200kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BT200L

Kawasaki BT200L
Payload: 200kg
Reach: 3151mm

Read more...
Kawasaki BX300L

Kawasaki BX300L
Payload: 300kg
Reach: 2812mm

Read more...
Kawasaki MG10HL

Kawasaki MG10HL
Payload: 1000kg
Reach: 4005mm

Read more...
Kawasaki MG15HL

Kawasaki MG15HL
Payload: 1500kg
Reach: 4005mm

Read more...
Kawasaki MX350L

Kawasaki MX350L
Payload: 350kg
Reach: 3018mm

Read more...
Kawasaki MT400N

Kawasaki MT400N
Payload: 400kg
Reach: 3503mm

Read more...
Kawasaki MX420L

Kawasaki MX420L
Payload: 420kg
Reach: 2778mm

Read more...
Kawasaki MX500N

Kawasaki MX500N
Payload: 500kg
Reach: 2540mm

Read more...
Kawasaki MX700N

Kawasaki MX700N
Payload: 700kg
Reach: 2540mm

Read more...

Welding

 
Kawasaki RA005L

Kawasaki RA005L
Payload: 5kg
Reach: 903mm

Read more...
Kawasaki RA006L

Kawasaki RA006L
Payload: 6kg
Reach: 1650mm

Read more...
Kawasaki BA006N

Kawasaki BA006N
Payload: 6kg
Reach: 1445mm

Read more...
Kawasaki BA006L

Kawasaki BA006L
Payload: 6kg
Reach: 2036mm

Read more...
Kawasaki RA010N

Kawasaki RA010N
Payload: 10kg
Reach: 1450mm

Read more...
Kawasaki RA010L

Kawasaki RA010L
Payload: 10kg
Reach: 1925mm

Read more...
Kawasaki RA020N

Kawasaki RA020N
Payload: 20kg
Reach: 1725mm

Read more...

Assembly

 
Kawasaki RD080

Kawasaki RS03
Payload: 3 kg
Reach: 620 mm

Read more...
Kawasaki RS05L

Kawasaki RS05L
Payload: 5 kg
Reach: 903 mm

Read more...
Kawasaki RS05N

Kawasaki RS05N
Payload: 5 kg
Reach: 705 mm

Read more...
Kawasaki RS06L

Kawasaki RS06L
Payload: 6 kg
Reach: 1650 mm

Read more...
Kawasaki RS07L

Kawasaki RS07L
Payload: 7 kg
Reach: 930 mm

Read more...
Kawasaki RS07N

Kawasaki RS07N
Payload: 7 kg
Reach: 730 mm

Read more...
Kawasaki RS10L

Kawasaki RS10L
Payload: 10 kg
Reach: 1450 mm

Read more...
Kawasaki RS10N

Kawasaki RS10N
Payload: 10 kg
Reach: 1450 mm

Read more...
Kawasaki RS13N

Kawasaki RS13N
Payload: 13 kg
Reach: 1460 mm

Read more...
Kawasaki RS15X

Kawasaki RS15X
Payload: 15 kg
Reach: 3150 mm

Read more...
Kawasaki RS20N

Kawasaki RS20N
Payload: 20 kg
Reach: 1725 mm

Read more...
Kawasaki RS30N

Kawasaki RS30N
Payload: 30 kg
Reach: 1725 mm

Read more...
Kawasaki RS50N

Kawasaki RS50N
Payload: 50 kg
Reach: 2100 mm

Read more...
Kawasaki RS80N

Kawasaki RS80N
Payload: 80 kg
Reach: 2100 mm

Read more...
Kawasaki ZX130L

Kawasaki ZX130L
Payload: 130kg
Reach: 2951mm

Read more...
Kawasaki ZX130S

Kawasaki ZX130S
Payload: 130kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX165U

Kawasaki ZX165U
Payload: 165kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX200S

Kawasaki ZX200S
Payload: 200kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX300S

Kawasaki ZX300S
Payload: 300kg
Reach: 2501mm

Read more...
Kawasaki BX100L

Kawasaki BX100L
Payload: 100kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BX100N

Kawasaki BX100N
Payload: 100kg
Reach: 2200mm

Read more...
Kawasaki BX100S

Kawasaki BX100S
Payload: 100kg
Reach: 1634mm

Read more...
Kawasaki BX130X

Kawasaki BX130X
Payload: 130kg
Reach: 2991mm

Read more...
Kawasaki BX165N

Kawasaki BX165N
Payload: 165kg
Reach: 2325mm

Read more...
Kawasaki BX165L

Kawasaki BX165L
Payload: 165kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BX200X

Kawasaki BX200X
Payload: 200kg
Reach: 3412mm

Read more...
Kawasaki BT200L

Kawasaki BT200L
Payload: 200kg
Reach: 3151mm

Read more...
Kawasaki BX200L

Kawasaki BX200L
Payload: 200kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BX250L

Kawasaki BX250L
Payload: 250kg
Reach: 2812mm

Read more...
Kawasaki BX300L

Kawasaki BX300L
Payload: 300kg
Reach: 2812mm

Read more...
Kawasaki MG10HL

Kawasaki MG10HL
Payload: 1000kg
Reach: 4005mm

Read more...
Kawasaki MG15HL

Kawasaki MG15HL
Payload: 1500kg
Reach: 4005mm

Read more...
Kawasaki MX350L

Kawasaki MX350L
Payload: 350kg
Reach: 3018mm

Read more...
Kawasaki MT400N

Kawasaki MT400N
Payload: 400kg
Reach: 3503mm

Read more...
Kawasaki MX420L

Kawasaki MX420L
Payload: 420kg
Reach: 2778mm

Read more...
Kawasaki MX500N

Kawasaki MX500N
Payload: 500kg
Reach: 2540mm

Read more...
Kawasaki MX700N

Kawasaki MX700N
Payload: 700kg
Reach: 2540mm

Read more...

Machine tending

 
Kawasaki RS05L

Kawasaki RS05L
Payload: 5 kg
Reach: 903 mm

Read more...
Kawasaki RS06L

Kawasaki RS06L
Payload: 6 kg
Reach: 1650 mm

Read more...
Kawasaki RS07N

Kawasaki RS07N
Payload: 7 kg
Reach: 730 mm

Read more...
Kawasaki RS10L

Kawasaki RS10L
Payload: 10 kg
Reach: 1450 mm

Read more...
Kawasaki RS10N

Kawasaki RS10N
Payload: 10 kg
Reach: 1450 mm

Read more...
Kawasaki RS13N

Kawasaki RS13N
Payload: 13 kg
Reach: 1460 mm

Read more...
Kawasaki RS20N

Kawasaki RS20N
Payload: 20 kg
Reach: 1725 mm

Read more...
Kawasaki RS30N

Kawasaki RS30N
Payload: 30 kg
Reach: 1725 mm

Read more...
Kawasaki RS50N

Kawasaki RS50N
Payload: 50 kg
Reach: 2100 mm

Read more...
Kawasaki RS80N

Kawasaki RS80N
Payload: 80 kg
Reach: 2100 mm

Read more...
Kawasaki ZX130S

Kawasaki ZX130S
Payload: 130kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX130L

Kawasaki ZX130L
Payload: 130kg
Reach: 2951mm

Read more...
Kawasaki ZX165U

Kawasaki ZX165U
Payload: 165kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX200S

Kawasaki ZX200S
Payload: 200kg
Reach: 2651mm

Read more...
Kawasaki ZX300S

Kawasaki ZX300S
Payload: 300kg
Reach: 2501mm

Read more...
Kawasaki BX100S

Kawasaki BX100S
Payload: 100kg
Reach: 1634mm

Read more...
Kawasaki BX100L

Kawasaki BX100L
Payload: 100kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BX100N

Kawasaki BX100N
Payload: 100kg
Reach: 2200mm

Read more...
Kawasaki BX130X

Kawasaki BX130X
Payload: 130kg
Reach: 2991mm

Read more...
Kawasaki BX165N

Kawasaki BX165N
Payload: 165kg
Reach: 2325mm

Read more...
Kawasaki BX165L

Kawasaki BX165L
Payload: 165kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BX200L

Kawasaki BX200L
Payload: 200kg
Reach: 2597mm

Read more...
Kawasaki BT200L

Kawasaki BT200L
Payload: 200kg
Reach: 3151mm

Read more...
Kawasaki BX200X

Kawasaki BX200X
Payload: 200kg
Reach: 3412mm

Read more...
Kawasaki BX300L

Kawasaki BX300L
Payload: 300kg
Reach: 2812mm

Read more...
Kawasaki MG10HL

Kawasaki MG10HL
Payload: 1000kg
Reach: 4005mm

Read more...
Kawasaki MG15HL

Kawasaki MG15HL
Payload: 1500kg
Reach: 4005mm

Read more...
Kawasaki MX350L

Kawasaki MX350L
Payload: 350kg
Reach: 3018mm

Read more...
Kawasaki MT400N

Kawasaki MT400N
Payload: 400kg
Reach: 3503mm

Read more...
Kawasaki MX420L

Kawasaki MX420L
Payload: 420kg
Reach: 2778mm

Read more...
Kawasaki MX500N

Kawasaki MX500N
Payload: 500kg
Reach: 2540mm

Read more...
Kawasaki MX700N

Kawasaki MX700N
Payload: 700kg
Reach: 2540mm

Read more...